1. část: Popis programu > Editor mapového projektu 

Úprava struktury projektu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Strukturu projektového stromu map můžete upravovat přesouváním uzlů pomocí myši. Uchopte uzel stromu nebo vyberte skupinu uzlů. Jednotlivý uzel můžete vybrat kliknutím myši nebo kurzorovými klávesami. Pokud chcete vybrat více uzlů, můžete k tomu použít kombinaci levého tlačítka myši a přeřazovací klávesy:

Ctrl+levé tlačítko

přidá k výběru uzel, na který ukazuje kurzor myši. Pokud je již uzel vybrán, z výběru se naopak odstraní.

Shift+levé tlačítko

vyprázdní výběr a naplní jej všemi uzly, ležícími mezi naposledy vybraným uzlem (kurzorem) a uzlem, na který ukazuje kurzor myši.

Tažením se současně stisknutým levým tlačítkem myši můžete vybrané uzly přesunout nebo zkopírovat na jiné místo stromu. Alternativně můžete uzly stromu přenášet pomocí běžné schránky Windows; vybraný uzel nebo skupinu uzlů nejprve uložíte do schránky, přemístíte kurzor na cílové místo a pomocí funkce Vložit vložíte obsah schránky.

Při přesouvání uzlů pomocí myši program průběžně ukazuje vodorovnou čarou místo v projektu, kam se přenášené objekty vloží. Cílové místo program volí podle uzlu, na který ukazuje kurzor myši. Pokud ukážete myší na horní polovinu řádku uzlu, vybrané objekty se vloží před tento řádek. Pokud ukážete myší na dolní polovinu řádku, vybrané objekty se vloží za tento řádek. Pokud ukážete myší dovnitř ikony na začátku řádku s uzlem, vybrané objekty se přidají k podřízeným uzlům tohoto uzlu. Pokud během uvolnění levého tlačítka myši podržíte přeřazovací klávesu Ctrl, vybrané objekty se na cílové místo zkopírují, jinak se na toto místo přesunou.

Pokud některý z vybraných uzlů obsahuje podřízené uzly, všechny tyto podřízené uzly se přesunou nebo zkopírují spolu se svým nadřízeným uzlem nehledě na to, zda jsou samy vybrané. Pokud vybraným uzlem je kořen stromu, vždy se na cílové místo zkopíruje (nepřesouvá se, neboť kořen stromu není možno z projektu odstranit).

Uzly je možno kopírovat buď v rámci jediného projektu, nebo mezi dvěma projekty. Při kopírování pomocí myši je třeba, aby oba projekty byly otevřeny z téhož programu WebMap; při kopírování pomocí schránky je možno přenášet uzly i mezi projekty v různých instancích víckrát spuštěného programu WebMap.

Další informace: Editování mapového projektu

 

Soubor: editor_uprava_struktury.htm