Úvod

Úvod  Začátek  Další   Tisk této stránky

Systém WebMap je mapový server, který umožňuje jak správu, tak i publikaci mapového projektu prostřednictvím Intranetu nebo Internetu. V administrátorské části systému lze z mapových témat sestavit mapové pohledy (mapy) a prostřednictvím internetového serveru na platformě Microsoft Windows nebo LINUX tyto mapy zveřejnit pro uživatele Intranetu nebo Internetu. Koncoví uživatelé si publikované mapy mohou prohlížet v internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer, Opera, FireFox atd.). Při prohlížení mají k dispozici celou řadu uživatelských funkcí jako např. plynulou změnu měřítka, výběr objektů v mapě a to jak graficky tak i zadáním výběrových podmínek a mnoho dalších funkcí včetně tiskového výstupu.

Tato příručka se ještě zpracovává, některé kapitoly proto nejsou kompletní.

Struktura uživatelské příručky

 

1. část: Popis programu: 

Úvod

Popis sytému WebMap, jeho moduly, postupy při práci s mapovým projektem.

 

Editor mapového projektu

Obsah hlavního okna programu, seznámení s koncepcí stromu map.

2. část: Práce s projektem: 

Projekt

V hlavním okně softwaru WebMap se vytváří mapový projekt. Tato kapitola popisuje všechny funkce dostupné pro tento úkol. Členění této a dalších kapitol odpovídá struktuře menu programu.

 

Mapa

V kapitole jsou popsány funkce pro sestavení a úpravy map, dostupné ze základní části projektu - mapového stromu.

 

Rastrové podklady

Příprava jedné z obyklých vrstev počítačově zpracovaných map - podkladů tvořených rastrovými soubory.

 

Metadata

Souhrnný popis strukturovaných údajů, týkajících se různých objektů používaných v mapovém projektu.

 

Mutace

Mutace umožňují nastavit jazykové nebo funkční varianty v publikovaném projektu.

 

Doplňující dialogy

Doplňkové operace a funkce používané společně různými moduly programu WebMap:

Editor stylu čar

Tisk mapy

Export mapy do rastrového obrázku

Výběr barvy

Vyhledávání

3. část: Publikace projektu: 

 

 

 

Klientské aplikace k mapovému serveru

Popis vlastností a nastavení klientských aplikací, nutných k prohlížení publikovaného projektu koncovými uživateli:

JAVA

HTML

AJAX

 

Konfigurace serverové aplikace

Popis nastavení, potřebných pro publikování projektu.

 

URI parametry

Parametry dotazů zasílaných WebMao serveru pro publikování dynamických stránek.

4. část: Programování

Programování

Seznamy výrazů, nutných k nastavení výpočetních a prezentačních vlastností projektu.

 

Přehled aktualizací programu WebMap.

Domovská stránka mapového serveru WebMap :http://www.webmap.cz

Ukázky projektů zpracovaných v prostředí mapového serveru WebMap :http://www.wmap.cz

Kontaktní e-mail: webmap@hv.cz

 

 

Soubor: uvod.htm