2. část: Práce s projektem > Doplňující dialogy 

Vyhledat objekty

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_vyhledat Ctrl+F

Dialog slouží k zadání dotazu pro vyhledání objektů z aktuálního tématu v mapě. Dotaz má formu logického součinu dílčích podmínek pro jednotlivé sloupce datové tabulky tématu. V dotazu je možno používat veřejné sloupce tématu. V případě číselného sloupce je možno vznést intervalový dotaz (vyhledat záznamy, u kterých hodnota sloupce leží v zadaném intervalu hodnot); u textových sloupců je možno vyhledávat pomocí náhradních znaků * a ? (podobně jako při práci se skupinami souborů v programech typu Windows Commander).

Konkrétní význam sloupců závisí na datech mapových témat, tedy na uživateli programu. Samotný program WebMap nijak nepředjímá reálný význam dat, pracuje s nimi zcela obecně.

vyhledat_objekty

S využitím logické spojky lze kombinovat více podmínek. V příkladu na ilustraci se vyhledají obce jejichž název začíná na "A" a mají méně než 500 obyvatel.

Sloupec:

but_sipka_dolu

výběr sloupce pro dotazování.

Podmínka:

roleta_vyhledat_podminka

podmínka pro zadání parametrů

Parametry:

 

zadání parametrů podle typu podmínky

Log. spojka:

roleta_vyhledat_spojka

logická spojka pro zadání další podmínky dotazu

Zvětšit vybranou oblast

pole_x

skupina vybraných objektů se na mapě zvětší do okna

Souhrnnou statistiku z obsahu vybraného sloupce lze zobrazit tlačítkem ico_info [i]:

vyhledat_objekty_info

Po zadání hodnot a ukončení dialogu tlačítkem [OK] se téma prohledá a v mapě se zvýrazní všechny vyhledané objekty. Pokud je zároveň aktivní přepínač Zaostřit na výběr, upraví se měřítko zobrazení mapy tak, aby se vybrané objekty právě vešly do okna na obrazovce.

Výsledkem dotazu v ilustračním příkladu je tato tabulka (databáze ČSÚ k 1.1.2009):

vyhledat_objekty_vysledek

 

Soubor: vyhledat_objekty.htm