Akronymy a zkratky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

 

 AJAX

Asynchronous JavaScript and XML - technologie interaktivních webových aplikací, které mění obsah stránek bez nutnosti znovunačítání

 ASP

Active Server Pages (skriptovací platforma pro dynamické zpracování webových stránek na straně serveru)

 CAD

Computer aided design, počítačem podporované projektování

 DPI

Dots Per Inch (počet obrazových bodů na délku jednoho palce)

 FLASH

Adobe Flash - grafický vektorový program pro tvorbu animací

 GIF

Graphics Interchage Format - formát pro zápis rastrové grafiky s bezztrátovou kompresí

 GIS

Geographic Information System - geografický informační systém

 GUI

Graphical User Interface - grafické uživatelské rozhraní

 HRR

grafický formát mapového prohlížeče WebMap

 HTML

HyperText Markup Language - jazyk pro vytváření stránek v systému World Wide Web (hypertext = odkaz)

 IIS

Internet Information Services - serverová aplikace pro operační systém Windows

 ISAPI

Interenet Server Application Programming Interface - skupina funkcí v OS Windows, umožňující vytvářet serverové aplikace s pomocí dynamické knihovny DLL

 ISKN

Informační systém katastru nemovitostí (ČÚZK)

 JAVA

objektově orientovaný programovací jazyk

 JAVASCRIPT

multiplatformní objektově orientovaný scriptovací jazyk

 JPG

formát pro zápis obrázků s metodou ztrátové komprese (JPEG - Joint Photographic Experts Group)

 LDAP

Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru

 LV

List vlastnictví

 OS

operační systém - základní programové vybavení (software), umožňující práci a ovládání počítače

 PHP

Hypertext Preprocesor - scriptovací programovací jazyk, určený pro tvorbu dynamických internetových stránek

 PNG

Portable Network Graphics - formát pro bezztrátový zápis grafiky

 REN

Registr evidence nemovitostí

 SDE

Spatial Database Engine - technologie firmy ESRI pro ukládání a správu prostorových dat.

 SHAPE

obecně: geometrický obrazec, v GIS způsob zápisu prostorových dat

 SHAPEFILE

formát pro zápis vektorových dat geografického informačního systému

 URL

Uniform Resource Locator - jednotný lokátor zdrojů, definovaná struktura řetězce znaků k přesné specifikaci umístění zdroje informací na Internetu.

 VFK

Výměnný formát katastru (ČÚZK)

 WMS

Web Map Service - webová mapová služba, standard pro službu, umožňující sdílení geografických informací (rastrových map a dat) na principu klient-server v prostředí Internetu

 XML

Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk, obecný značkovací jazyk umožňující výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů

 

Soubor: zkratky.htm