4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > operátory 

operátor []

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

operátor [] (pole hodnot, celé číslo) -> libovolný typ

Operátor vrátí prvek pole na dané pozici. Prvky pole jsou indexovány od 0, poslední prvek má index pole.count-1.

Příklad: ["index0", "index1", "index2"][1] = "index1"

Pomocí konstruktu [a.. b] lze vytvořit pole hodnot z daného intervalu. Výsledné pole bude obsahovat hodnoty [a,a+1,a+2,...,round(b)].

 

Soubor: CarrayIndex.htm