4. část: Programování 

Výrazový kalkulátor

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Výrazový kalkulátor je výpočetní systém, který umožňuje počítat hodnoty uživatelsky zadaných výrazů. Vstupem pro výpočet je zdrojový text výrazu, což je textový řetězec obsahující výraz utvořený podle níže popsaných pravidel, a kontext výpočtu, což je vazba mezi výrazem a hostitelskou aplikací, ve které je výrazový systém použit. Kontext výpočtu může podle charakteru aplikace definovat například přídavné funkce a konstanty v závislosti na aktuálním nastavení a hodnotách zpracovávaných v hostitelské aplikaci.

Syntaxe výrazů rámcově vychází z konvencí pro výrazy v programovacím jazyce C, obdobně jako Java nebo JavaScript. Základem výrazu jsou literály (čísla, textové řetězce uvedené přímo ve zdrojovém textu výrazu), proměnné (identifikátory odkazující se na konstanty nebo funkce podle kontextu výpočtu výrazu) a operátory, pomocí nichž lze hodnoty různě kombinovat a zpracovávat.

Základní výrazový systém podporuje práci s hodnotami následujících datových typů:

číslo (v plovoucí řádové čárce)

řetězec (textová hodnota)

datum/čas

pole hodnot (jednotlivé prvky pole mohou být i různých typů)

lambda-výraz (část výpočetního výrazu, kterou lze předávat do funkcí jako parametr)

Kontext výrazu (hostitelská aplikace používající výrazový systém) může podle svých potřeb rozšiřovat tento základní repertoár o další datové typy a funkce.

Skupiny funkcí výrazového kalkulátoru

Obecné funkce a operátory výrazového kalkulátoru jsou rozděleny do skupin popsaných v následující části.

Podrobný popis funkcí a příklady použití jsou v abecedním seznamu funkcí.

 

Soubor: vyrazovy_kalkulator.htm