4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > f 

filename

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

filename (projekt) -> řetězec

Funkce vrátí název souboru, do nějž byl projekt naposledy uložen.

Cesta / název mapového tématu. Přesná syntaxe tohoto řetězce závisí na datovém zdroji tématu; u souborových datových zdrojů obvykle obsahuje přímo diskovou cestu (relativní vůči základním složkám definovaným ve vlastnostech projektu, případně absolutní cestu u pevně umístěných témat) souboru s daty tématu. U databázových datových zdrojů (např. SDE, SQL) řetězec obsahuje název databázového objektu představujícího téma.

 

Soubor: CfilenameMP.htm