4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > g 

group

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

group (pole hodnot data, pole hodnot skupiny, řetězec proměnná, lambda-výraz seskupit) -> pole hodnot

Funkce přeskupí hodnoty v zadaném poli data v závislosti na obsahu řídicího pole skupiny. Výsledkem funkce je pole se stejným počtem prvků, jako má pole skupiny. Pro každý prvek pole data (přiřazený do proměnné proměnná) se nejprve vypočte lambda-výraz seskupit a jeho výsledek se vyhledá v poli skupiny. Pokud hodnota v poli není nalezena, prvek se ignoruje. Pokud hodnota nalezena je, vypočítá se lambda-výraz výstup a jeho výsledek se přičte k stejnolehlému prvku výstupnímu pole hodnot, tedy k prvku se stejným indexem, jako pod kterým byla v poli skupiny nalezena hodnota vypočtená výrazem seskupit. Sčítání výstupních hodnot pracuje stejně jako v případě funkce sum, tedy pokud funkce výstup vytváří hodnoty typu číslo, výsledné prvky pole budou obsahovat součty těchto hodnot; pokud funkce vytváří řetězce, výsledné prvky pole budou obsahovat spojení těchto řetězců za sebe, a v případě polí budou ve výstupním poli prvky vytvořené spojením dílčích polí.

Poslední parametr výstup je nepovinný; pokud není zadán, použije se jako výstupní hodnota právě zpracovávaný prvek vstupního pole data.

Příklad:

group([[4, "D"], [2, "B"], [4, "C"], [1, "A"]], [1, 2, 3, 4], "x", #(x[0])) -> [[1, "A"], [2, "B"], null, [4, "D", 4, "C"]]

 

Soubor: CgroupAASCC.htm