4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > h 

hypot

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

hypot (reálné číslo x, reálné číslo y) -> reálné číslo

Délka přepony pravoúhlého trojúhelníka. Výpočet přepony se provádí podle Pythagorovy věty: hypot(x, y) = sqrt(x * x + y * y).

Příklad: hypot(3, 4) = 5

 

Soubor: ChypotNN.htm