4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > n 

null

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

null -> libovolný typ

Prázdná hodnota. Při výpočtech operací a volání funkcí se prázdná hodnota propaguje z podvýrazu: pokud libovolný z operandů nebo libovolný z parametrů funkce obsahuje prázdnou hodnotu, výsledkem operace nebo funkce je opět prázdná hodnota. Výjimkou z tohoto pravidla jsou speciální operátory ?:, ||, &&, ==, != a dále funkce is number, is text, is date a is null, které prázdné hodnoty zpracovávají speciálním způsobem.

Příklad: 10 + null = null

 

Soubor: Cnull0.htm