4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > r 

round

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

round (reálné číslo hodnota, celé číslo počet_desetinných_míst) -> reálné číslo

Zaokrouhlení na zadaný počet desetinných míst (0, pokud není zadáno). Směr zaokrouhlení je k nejbližšímu reálnému číslu, které je celistvým násobkem hodnoty 10 ** -počet míst. Pokud zadané číslo leží přesně v polovině vzdálenosti mezi nejbližšími takovými čísly, zaokrouhlí se směrem nahoru.

Příklad: round(-2.5) = -2, round(47.32, 1) = 47.3, round(117, -1) = 120.

 

Soubor: CroundNN.htm