4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > r 

rpad

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

rpad (řetězec text, celé číslo délka) -> řetězec

Funkce doplní řetězec text mezerami zprava na počet znaků délka. Pokud je délka menší nebo rovna délce původního řetězce text, funkce vrátí vstupní text beze změny.

Příklad: rpad("ahoj", 8) = "ahoj " (text ahoj následovaný čtyřmi mezerami)

 

Soubor: CrpadSN.htm