4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > operátory 

operátor <<

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

operátor << (celé číslo, celé číslo počet_bitů) -> celé číslo

Aritmetický posuv vlevo. Výsledkem operace je celé číslo, jehož dvojková reprezentace vznikne posuvem dvojkové reprezentace čísla na levé straně operátoru vlevo (směrem k vyšším bitům) o počet bitů určený operandem na pravé straně. Vzhledem k tomu, že celočíselné výpočty probíhají v doplňkovém kódu, je a << b = a * 2 ** b.

Příklad: 3 << 2 = 12 (11 << 2 = 1100).

 

Soubor: CsalNN.htm