4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > operátory 

operátor >>

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

operátor >> (celé číslo, celé číslo počet_bitů) -> celé číslo

Aritmetický posuv vpravo. Výsledkem operace je celé číslo, jehož dvojková reprezentace vznikne posuvem dvojkové reprezentace čísla na levé straně operátoru vpravo (směrem k nižším bitům) o počet bitů určený operandem na pravé straně. Nejvyšší (znaménkový) bit čísla se při posuvu kopíruje do nižších bitů, nejnižší bity čísla se ztratí. Vzhledem k tomu, že celočíselné výpočty probíhají v doplňkovém kódu, odpovídá aritmetický posuv o bit vpravo dělení dvěma se zaokrouhlováním směrem dolů.

Příklad: 13 >> 2 = 3, -14 >> 3 = -2.

 

Soubor: CsarNN.htm