4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > t 

themes

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

themes (mapa, řetězec uživ-maska) -> pole hodnot

Funkce vrátí pole témat zadaného mapového pohledu. Parametr uživ-maska definuje předpis pro vložení uživatelských témat do mapy (podrobný popis syntaxe této masky naleznete v části Mapový server).

 

Soubor: CthemesMNS.htm