2. část: Práce s projektem > Doplňující dialogy 

Editor stylu čar

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

editor_stylu_car_okno

Příklad návrhu čáry je záměrně nerealistický, aby bylo možné snadno identifikovat jednotlivé popisované prvky.

V pracovní části okna editoru se graficky definují jednotlivé prvky čáry ve třech segmentech, oddělených svislými zelenými čarami. Celkový rozměr a hustotu mřížky je možné zadat ve vlastnostech stylu čáry a vastnostech editoru. Krajní segmenty definují kresbu na obou koncích čáry (červený a modrý blok). Vnitřní segment definuje kresbu po délce čáry. Při dolním a pravém okraji je možné posoudit zobrazení návrhu čáry ve vodorovném, svislém a různě lomených směrech. Pro kontrolu je možné v tomto náhledu zapnout zobrazení osy.

Barevné bloky se nakreslí tažením myši se stisknutým levým tlačítkem po pracovní části okna. Vybraný blok má zobrazené úchyty (červené čtverečky u šedého bloku), jejichž polohu je možné tažením upravit.

Funkce a nástroje editoru:

menu: Edit

ico_barva

Barva

Ctrl+R

nastaví barvu zvoleného bloku

ico_cut

Vyjmout

Ctrl+X

 

ico_copy

Kopírovat

Ctrl+C

 

ico_vlozit

Vložit

Ctrl+V

 

ico_smazat

Odstranit

 

 

 

Vybrat vše

Ctrl+A

 

ico_ulozit

Uložit a vybrat

Ctrl+S

uloží změny stylu

menu: Pohled

ico_zvetsit

Zvětšit

Num[+]

zvětší zobrazení

ico_zmensit

Zmenšit

 

zmenší zobrazení

ico_apl_uzamknout_vyrez

Zvětšit do okna

 

zvětší kresbu na celou pracovní část okna

ico_posouvat

Posouvat

 

 
nástroje na bočním a dolním posuvníku

but_lupa_plus

Zvětšit vodorovně

 

zvětší kresbu ve vodorovném směru

but_lupa_minus

Zmenšit vodorovně

 

zmenší kresbu ve vodorovném směru

but_lupa_plus

Zvětšit svisle

 

zvětší kresbu ve svislém směru

but_lupa_minus

Zmenšit svisle

 

zmenší kresbu ve svislém směru

but_upravit_nasirku

Zvětšit do okna vodorovně

 

zvětší kresbu ve vodorovném směru na šířku pracovní části okna

but_upravit_navysku

Zvětšit do okna svisle

 

zmenší kresbu ve svislém směru na šířku pracovní části okna

 
menu: Nadstavení

ico_editor_stylu_car_mrizka

Mřížka

 

zapne zobrazení kontrolní mřížky

ico_editor_stylu_car_prichytit

Přichytit k mřížce

 

zapne omezení kresby je na modul mřížky

ico_editor_stylu_car_pravitko

Pravítko

 

zobrazí pravítko s rozměrovými jednotkami

ico_editor_stylu_car_osa

Osa

 

zapne zobrazení osy čáry v náhledu

 

Styl čáry

 

dialog pro nastavení rozměrů pro návrh stylu čáry
editor_stylu_car_vlastnosti_stylu

ico_editor_stylu_car

Editor

 

nastavení parametrů editoru
editor_stylu_car_vlastnosti

 

Soubor: editor_stylu_car.htm