2. část: Práce s projektem > Doplňující dialogy 

Tisk mapy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_tisk Ctrl+P

V dialogu lze definovat vzhled tiskové stránky s mapou, určit, jaké prvky se na stránce objeví (mapa, legenda, nadpis) a upřesnit jejich vzájemné rozložení a velikost.

tisk_mapy

V levé části dialogu jsou ovládací prvky, pomocí nichž lze nastavovat parametry tiskové sestavy. Napravo od nich se průběžně ukazuje náhled tiskové sestavy, odpovídající právě nastaveným hodnotám parametrů.

Legenda

 

Přepínač určuje vzájemnou polohu legendy vůči obrázku mapy na tiskové stránce. Přepínač je aktivní jen tehdy, pokud je vybrán tisk legendy i mapy. Vhodnou volbou vzájemné polohy mapy a legendy můžete přizpůsobit tiskovou sestavu svým požadavkům a optimálně využít místo podle rozsahu tištěné legendy

Sloupce:

 

Počet sloupců pro tisk legendy. Vícesloupcový tisk legendy je vhodné zvolit především v situacích, kdy se legenda tiskne pod nebo nad mapu a vzhledem k typicky poměrně krátkým řádkům legendy by jednosloupcový tisk neefektivně využil prostor tiskové strany.

Tisknout...

 

Přepínač určuje, zda má tisková sestava obsahovat legendu a obrázek mapy.

Okraje

 

Okraje udávají vzdálenost tisku od krajů listu papíru v milimetrech. Nastavením okrajů můžete přizpůsobit vzhled tiskové stránky svým požadavkům; je vhodné například uvážit, zda bude list s mapou používán samostatně, nebo zda bude začleněn do složky v kroužkovém pořadači.

Měřítko

but_sipka_dolu

Měřítko tištěné mapy lze zvolit pouze tehdy, pokud je aktivní tisk obrázku mapy. Měřítko je možno zvolit automaticky tak, aby se do vyčleněné části tiskové strany právě vešel celý obrázek mapy, případně lze přejmout aktivní měřítko z prohlížeče mapy nebo ručně nastavit numerické měřítko pro tisk mapy.

Numerické měřítko

 

udává poměr rozměrů na vytištěném papíru a reálných rozměrů na mapě. Měřítko je možno zadat buď jako reálné číslo (0.0002) nebo jako poměr dvou čísel (1:5000).

Grafické měřítko

pole_x

Do pravého dolního okraje mapy se vytiskne grafické měřítko pro snadné odečítání vzdáleností na mapě.

Název mapy

pole_x

do záhlaví tiskové strany se umístí titulek s nadpisem tištěné mapy.

Rozměry

 

 

Legenda/ mapa (%)

 

Procentuální poměr velikosti legendy a mapy na tiskové straně. Pole je aktivní pouze tehdy, pokud je zapnut současný tisk legendy a obrázku mapy.

Šířka mezery (mm)

 

Šířka mezery mezi legendou a obrázkem mapy na tiskové straně v milimetrech. Při větší šířce mezery je tisk přehlednější, menší šířka mezery na druhou stranu způsobí lepší využití místa tiskové strany.

 

 

 

Po potvrzení zadaných parametrů tlačítkem [OK] je možné prohlédnout náhled stránky před generováním PDF souboru nebo odesláním do tiskárny. Tlačítko [Storno] uzavře dialog, zadané hodnoty se ignorují, tisk se neaktivuje.

 

tisk_mapy_nahled

 

Soubor: tisk_mapy.htm