2. část: Práce s projektem > Mutace > Editor masky mutací 

Subtraktivní maska

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

pole_mutace_maska_cervena

Subtraktivní maska je vyznačena oranžovou barvou. Pokud je maska prázdná (žádné mutace nejsou zadány), objekt je aktivní ve všech mutacích.

pole_mutace_maska_cervenaCZENUS

Tato subtraktivní maska je aktivní ve všech mutacích kromě české a americké.

Poznámka: při porovnávání kódů mutací se obdobně jako u textů s verzemi pro mutace srovnává kód mutace zadaný v masce s počátečními písmeny zadané mutace (mutace, v jejímž prostředí se test provádí). Například kód mutace EN v subtraktivní masce vyloučí obě anglické verze (britskou i americkou).

 

Soubor: mutace_subtraktivni_maska.htm