2. část: Práce s projektem 

Mutace mapového projektu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Mutace představují obecný nástroj umožňující udržovat mapový projekt současně ve více verzích. Typickým příkladem, kdy je toto zapotřebí, je správa projektu ve více jazykových verzích nebo projektu, jehož chování (rozsah a obsah prezentovaných dat) má záviset na připojeném uživateli (z věcných nebo bezpečnostních důvodů). Základním cílem systému mutací je izolovat odlišnosti mezi takovými verzemi na co nejnižší úrovni v rámci hierarchie projektu, aby většina prezentačních dat mohla zůstat společná.

Například v typickém dvoujazyčném projektu (např. česky / anglicky) budou obvykle zobrazované mapy stejné nebo velmi podobné; lišit se pochopitelně budou vlastnosti související s texty (datové sloupce použité pro popisky, texty legendy, názvy mapových témat a pohledů nebo aliasy veřejných sloupců), většina grafických metadat ovšem zůstane zachována.

Základními nástroji WebMapu pro vyznačování takových odlišností mezi verzemi projektu jsou dva editační prvky: editor textu s verzemi pro jednotlivé mutace a editor masky mutací.

Další informace: Vlastnosti projektu: Vzhled: Mutace
Projekt: menu: Mutace

 

Soubor: mutace_.htm