2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Mutace 

Sloučit

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Dialog umožní převzít definice mutací z jiného projektu. Po vyhledání projektu, ze kterého se mají mutace připojit, se zadá, jak budou texty přidány. Pro účely této ukázky bylo zvoleno mapování na britskou angličtinu ENGB, i když z hlediska jazykového by to bylo účelné jen v těch případech (na těch řádcích), kdy se výrazy v různých verzích angličtiny (anglická / americká) liší.

mutace_pripojit1

Kód

 

kódy mutací v připojovaném projektu

Jméno

 

jména mutací v připojovaném projektu

Mapovat

but_sipka_dolu

do jaké mutace pracovního projektu budou připojované texty zapsány

Program porovná existující mapová témata s těmi z připojovaného projektu:

mutace_pripojit2

a zobrazí připojené mutace tam, kde se shodovaly:

mutace_pripojit3

Před dokončení slučování lze každou řádku individuálně editovat přepsáním textu:

mutace_pripojit4

nebo po stisknutí tlačítka v pravém dolním rohu but_sipka_vpravo výbrat z nabídky textu v mutacích pracovního a připojovaného projektu:

mutace_pripojit5

 

 

Soubor: projekt_mutace_sloucit.htm