2. část: Práce s projektem 

Projekt

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Mapový projekt je uložen v textových souborech <projekt>.wm3 a <projekt>.cf3. Při každém uložení souboru je starší verze zachována s názvem <projekt>.wm3.old. Dosud neuložené změny projektu jsou průběžně zapisovány v pracovním souboru <projekt>.wm2$sav.

Funkce a nástroje určené k údržbě mapového projektu, jeho konfiguraci a základní obsluze jsou přístupné z lišty menu a ikonek v horní části okna programu.

editor_m

Přehled položek textového menu:

Soubor

vytvoření, ukládání souboru mapového projektu nebo generátoru rastrových podkladů, správce témat, načítání metadat, ukončení programu

Edit

vytváření a úprava mapových uzlů, vlastnosti uzlu, mapový pohled

Internet

nastavení a ovládání mapového serveru, otevření internetového prohlížeče

Nastavení

nastavení vlastností projektu, mapových témat, metadat, objektů, snímků, grafů, stylů čar, ikon, palet, výčtových typů, přístupových práv, anotací

Nástroje

přečíslování uzlů, kalkulátor, SQL konzole

Mutace

jazykové mutace

Okno

nastavení vzhledu okna programu

Nápověda

nápověda, výběr jazyka programu, copyrigh

Přehled položek grafického menu:

ico_novy

Ctrl+N

soubor mapového projektu

nový soubor

ico_otevrit

Ctrl+O

otevřít existující soubor

ico_ulozit

Ctrl+S

uložit změny

ico_ulozit_jako

 

uložit jako (pod jiným názvem)

ico_cut

Ctrl+X

editování mapového uzlu (vybraný uzel nebo uzly jsou označeny podbarvením):

vyjmout vybraný uzel a vložit do schránky

ico_copy

Ctrl+C

kopírovat uzel do schránky

ico_vlozit_pred

V

vložit uzel ve schránce před vybraný

ico_vlozit_za

Ctrl+V

vložit uzel ve schránce za vybraný

ico_vlozit_podrizeny

Shift+V

vložit uzel ve schránce jako podřízený  vybranému uzlu

ico_smazat

Delete

smazat vybraný uzel

ico_novy_pred

Ctrl+Insert

zakládání nových mapových uzlů:

vložit před aktivní uzel

ico_novy_za

Insert

vložit za aktivní uzel

ico_novy_podrizeny

Shift+Insert

nový podřízený aktivnímu uzlu

ico_map_pohled

Shift+Enter

nastavení mapového pohledu

ico_server

Ctrl+I

mapový server

ico_web

Ctrl+W

webový klient

ico_mapa_temat

Ctrl+M

mapa témat, přidávání a úprava datových zdrojů, tvořících mapová a tabulková témata

ico_meta_definice

Ctrl+D

definice metadat, umožňuje definovat stromovou strukturu uživatelských popisných údajů

ico_meta_format

Ctrl+F

formáty metadat

ico_sablony

Ctrl+J

editor objektů, ve kterém lze definovat a upravovat uživatelské konstanty, funkce a šablony uživatelských webových prezentací.

ico_snimky

Ctrl+L

editor snímků umožňující uživatelsky definovat grafické kompozice tiskových sestav.

ico_grafy

Ctrl+H

editor grafů obsahující definice šablon grafů pro aktuální projekt a připojené knihovny grafů.

ico_vyctove_typy

 

definování a správa výčtových typů

ico_prava

Ctrl+R

definování přístupových práv

ico_vlastnosti

Ctrl+T

správa vlastností projektu

ico_kalkulator

Ctrl+K

výrazový kalkulátor, pomocí něhož lze provádět různé matematické výpočty a zkoumat aktuální nastavení proměnných a šablon mapového projektu.

pole_mutace

 

výběr mutace

pole_uzivatel

 

výběr uživatele

 

 

Soubor: projekt.htm