2. část: Práce s projektem > Rastrové podklady 

Rastrová kompozice

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V dialogu se zadají zdrojové rastrové obrázky a parametry pro jejich polohu a vzhled. Sestavené kompozice lze uložit do souboru <nazev_kompozice>.hrc.

V ilustračním obrázku jsou připojeny dva zdrojové soubory, v podkladu je taky vidět výsledek kompilace - soubor objízdné trasy.hrr.

Parametry jsou nastaveny pro aktivní řádek v tabulce (druhý řádek), korespondující obrys v rastrové kompozici je zvýrazněn žlutě. Pro ilustraci je nastaveno i zkosení rastru.

rastry

V horní levé části okna se do tabulky přidají zdrojové rastrové soubory, v dolní části se jednotlivě nastavují jejich parametry. V pravé části je náhled rastrové kompozice.

Z lokálního menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti tabulky lze, kromě funkcí pro přidání, smazání a třídění zdrojových souborů, aktivovat náhled na zdrojový soubor (funkce Edit) a ověřit výsledek nastavení barev.

rastry_mkrastry_mk2

Tabulka zdrojových rastrových souborů

 

Obsahuje výpis zdrojových souborů. K aktivnímu (šedě vyznačenému) řádku se vztahují další parametry v části Prvek kompozice.

Prvek kompozice

 

Nastavení parametrů pro aktivní řádek v tabulce zdrojových souborů.

Zdrojový soubor:

 

Název vstupního souboru s rastrem.

Násobit X:

 

Koeficient pro korekci velikosti rastrového souboru v ose X vzhledem k souřadnicovému systému.

Zkos X>Y:

 

 

Zkos Y>X:

 

 

Násobit Y:

 

Koeficient pro korekci velikosti rastrového souboru v ose Y vzhledem k souřadnicovému systému.

Posuv X:

Posuv Y:

 

Relativní poloha rastrového obrázku v osách X a Y, pokud není načtena z world-souboru

Podle world-souboru

pole_x

Poloha rastru je určena údaji v doprovodném souboru se souřadnicemi.

Barva pozadí:

 

Nastavení barvy, která bude při vykreslování považována za průhlednou.

± (tolerance)

 

Přípustná odchylka v číselném zadání barvy pro masku (RGB).

Barva

Mono

Inverzní mono

maska

but_radio_1

Volba barevného zpracování výsledného rastru.

Obarvit-černá:

 

Barva kresby v monochromatickém provedení.

Mono-bílá:

 

Barva podkladu v monochromatickém provedení.

 

Soubor: rastrove_podklady_kompozice.htm