2. část: Práce s projektem 

Rastrové podklady

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Kompozice rastrů slouží k tvorbě rastrových podkladů map. Při zobrazování rastrových podkladů (např. leteckých snímků) je pro docílení snesitelné rychlosti při vykreslování map nutno snímky předzpracovat. Při tomto předzpracování se nejprve osadí rastrový podklad snímky, kdy se pro každý snímek definuje transformační matice, která pixelové souřadnice snímku převede do logických souřadnic mapy. V této verzi WebMap nepodporuje otáčení rastrových obrázků (obrázky je možno toliko překlápět v obou osách, pokud některý z příslušných koeficientů transformační matice je záporný.

Při osazování mapy je možno graficky prohlížet náhledy snímků v editoru na pravé straně okna. Obdobně jako v okně s mapovým pohledem je možno zvětšovat různé části snímku a vybírat skupiny objektů. Pro skupinu vybraných snímků je takto možno najednou nastavit barvu masky a toleranci vůči masce. Pokud je pro snímek nastavena barva masky (Rm, Gm, Bm) a tolerance t, považují se v obrázku za průhledné ty pixely, jejichž barva (Rp, Gp, Bp) vyhovuje nerovnostem Rm-t<=Rp<=Rm+t, Gm-t<=Gp<=Gm+t, Bm-t<=Bp<=Bm+t.

Po osazení mapy snímky (a případném nastavení masek, pokud chcete vytvářet poloprůhledný rastrový podklad s maskou) je třeba vygenerovat optimalizovaný snímek do samostatného diskového souboru. Tento soubor má příponu .hrr a lze jej později definovat jako mapové téma, nebo vložit jako rastrový snímek do libovolného mapového pohledu.

Při generování snímku je třeba nastavit maximální rozlišení snímku (v pixelech^2). Rozlišení snímku udává míru detailu, která bude v hrr-snímku patrná. Pokud například letecké snímky oblasti 10 x 10 km převedeme do snímku hrr v rozlišení 8192 x 8192 pixelů, v nejjemnějším rozlišení bude jeden pixel snímku pokrývat plochu zhruba 1.2 m (10 000 / 8 192 ~ 1.2207).

Při generování je také třeba zadat barvu pozadí snímku. Pozadí bude pokrývat ty části snímku, které buď nebyly osazeny žádným obrázkem, nebo na kterých byla v obrázku nalezena barva podobná masce a byly tedy označeny za průhledné. Pokud zadáte prázdnou barvu pozadí, snímek se vygeneruje sám jako poloprůhledný a v mapách má tedy smysl jej umisťovat i nad jiné mapové vrstvy, které částečně překryje.

Další informace: rastrové podklady v mapě
rastrové snímky mapy

Funkce a nástroje určené k vytvoření a editaci mapy přístupné z lišty menu a grafických tlačítek v horní části okna:

rastry_top

Přehled položek textového menu:

Soubor

založení nových souborů pro kompozici, jejich ukládání a zavření.Edit

Nastavení vlastností a generování rastrových podkladů.Pohled

Zobrazení a úprava náhledu rastrového obrázku.Okno

Nastavení vzhledu okna programu.Nápověda

Nápověda, výběr jazyka programu, copyrigh.Přehled tlačítek grafického menu:

ico_novy

Nový

Cttl+N

Nový | Projekt otevře nové okno mapového projektu

Nový | Rastrový obrázek otevře okno modulu pro generování HRR

ico_otevrit

Otevřít

Ctrl+O

Otevře existující soubory typu wm3, wmp, apr, hrc hrr

ico_ulozit

Uložit

Ctrl+S

Uloží data kompozice do souboru.typu hrc

ico_ulozit_jako

Uložit jako

 

Uloží data kompozice do nového souboru.

ico_aktualizovat

Aktualizovat

Ctrl+R

Funkce vyvolá generování rastrového snímku hrr ze sestavené kompozice zdrojových snímků.

ico_tema_vyber_objektu

Výběr objektů

 

Lze vybrat skupiny objektů (snímků). Pro skupinu vybraných snímků je takto možno najednou nastavit barvu masky a toleranci vůči masce.

ico_tema_vyber_anotaci

Výběr anotací

 

ico_zvetsit

Zvětšit

Num[+]

Zvětší náhled rastrové kompozice na myší označený výřez (označit táhnutím myši se stisknutým levým tlačítkem).

ico_zmensit

Zmenšit

 

Skokově zmenší náhled rastrové kompozice

ico_zvetsit_do_okna

Zvětšit do okna

 

Zvětší celou kompozici do náhledového okna

ico_posouvat

Posouvat

 

Posune výřez rastrové kompozice táhnutím myši se stisknutým levým tlačítkem.

ico_rastry_okraje

Okraje

 

Zobrazit okraje jednotlivých zdrojových rastrů v kompozici.

ico_rastry_xy

Názvy

 

Zobrazit názvy jednotlivých zdrojových rastrů v kompozici.

 

pole_meritko2

 

Nastaví měřítko zobrazení náhledu rastrové kompozice.

 

rastry_sytost

 

Nastaví sytost rastru v náhledu rastrové kompozice-

 

Průmětné

 

Aktuální poloha kurzoru nad náhledem.

 

Soubor: rastrove_podklady.htm