3. část: Publikace projektu > URI parametry > Formátovaný popis mapy 

Poznámky ke zpracování legendy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Klientská aplikace zpracovávající legendu by při načítání a procházení textu měla dodržovat následující pravidla:

pořadí a počet parametrů v záhlaví nejsou stálé; v dalších verzích WebMapu mohou přibývat nové parametry a u stávajících parametrů se může měnit jejich pořadí. Řádek s parametrem rozpoznáte podle úvodního znaku $.

pořadí témat je významné (témata jsou uvedena tak, jak jdou v legendě pod sebou. Identifikační čísla témat pak představují neuspořádanou posloupnost celých čísel, číslovanou od nuly. Některá čísla mohou ovšem chybět; Ve WebMapu je totiž vnitřním identifikačním číslem označen i každý začátek a konec vnořeného mapového pohledu, který se ovšem do formátované legendy nezahrnuje. Každé téma začíná řídicím řádkem, uvozeným jedním ze znaků U, 0, 1, A, @.

Příklad: pokud mapa obsahuje dvě témata, mezi nimiž je vložen mapový pohled se třemi vrstvami, identifikační čísla ve formátované legendě budou 0, 2, 3, 4, 6.

Pořadí řádků s popisem legendy je významné; tyto řádky vždy následují za hlavičkou legendy, k níž se vztahují (a před hlavičkou další legendy, pokud v mapě následuje další téma). Řádky s popisem legendy začínají otevírací hranatou závorkou [.

Pořadí řádků s popisem datových sloupců je významné (veřejné datové sloupců lze ve WebMapu ve vlastnostech tématu uživatelsky libovolně uspořádat). Řádky jsou opět uvedeny za hlavičkou legendy a před případnou hlavičkou další legendy. Každý řádek s popisem dat začíná rovnítkem =.

Vzájemné pořadí řádků s popisem legendy a datových sloupců mezi hlavičkami dvou sousedních témat není významné. V budoucích verzích WebMapu mohou do formátované legendy přibýt další parametry témat a pořadí popisu legendy a veřejných sloupců se může změnit. Důležité je, aby zpracovatelská aplikace ignorovala řádky začínající neznámým znakem; potom bude korektně fungovat i v případě, že bude formát legendy doplněn o další údaje.

Konec formátované legendy označuje řádek obsahující ve svém prvním znaku uzavírací hranatou závorku ]. Alternativně lze při zpracování načíst celý soubor (až do uzavření komunikačního kanálu na straně serveru) a řádek začínající znakem ] ignorovat jako ostatní řádky začínající neznámým znakem.

 

Soubor: uri_FTL_poznamky.htm