1. část: Popis programu 

Popis systému

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Nejvyšší úroveň WebMapu tvoří uživatelská rozhraní klientské (přímé) a uživatelské (internetové). Obě rozhraní přistupují k datovým zdrojům prostřednictvím správce témat a GIS vrstvy.

GIS vrstva zprostředkovává jednak vykreslování témat (mapy), jednak dotazování (vyhledávání objektů různých datových nebo geometrických vlastností). Operace se provádí nad virtuálními tématy.

Správce témat obsluhuje výběr jednotlivých témat, udržuje údaje o vlastnostech témat (popisné údaje, veřejné sloupce, výchozí způsob zobrazení) a zprostředkovává připojení virtuálních témat ke skutečným datovým zdrojům.

Virtuální téma je obecné rozhraní, umožňující práci s tématem bez ohledu na jeho konkrétní datový zdroj. Obsahuje funkce umožňující čtení a případně zápis jednotlivých objektů a vyhledávání podle různých kritérií.

Konkrétní připojení k datovým zdrojům je závislé na datovém zdroji: modul pro připojení shape-souboru je přímo součástí WebMapu a zprostředkovává přístup k shape-souborům přímo pomocí souborového systému hostitelského počítače. Naproti tomu SDE připojení provádí pomocí SDE klienta vazbu na lokální nebo vzdálený SDE server, který pracuje jako datový a dotazovací databázový stroj, přičemž sám ke své funkci vyžaduje ještě 'tradiční' databázový server například od firmy Oracle.

datove_toky

 

Soubor: uvod_popis_systemu.htm