1. část: Popis programu > Popis systému 

Základní terminologie

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno:

Obdélníkový výřez na obrazovce ve kterém běží aplikace nebo některé její samostatné komponenty. Okno je možné přesouvat a měnit jeho rozměry.

Formulář:

Samostatné okno, které lze přemisťovat v rámci pracovní plochy. Obsahuje ovládací prvky, tlačítka, přepínače, seznamy, editační pole apod.

Dialog:

Typ formuláře, nelze měnit jeho velikost a nelze přepnout na jiný formulář aplikace, dokud není tento dialog zavřen tlačítky:
but_ok [OK] pro potvrzení (Enter),
but_pouzit [Použít] pro uložení nebo
but_storno [Storno] pro zrušení zadávaných informací (Esc).
Dialog většinou nelze minimalizovat.

Panel:

Samostatné okno, které buď nelze přesouvat vůbec nebo jen do předem určených pozic, nemá titulkový pruh a tedy ani systémovou ikonu pro zavření.

Nástrojová lišta:

Panel, ve formě lišty, umístěný v horní části formuláře. Obsahuje tlačítka pro rychlé spouštění často používaných funkcí.

Lokální nabídka, kontextové menu

nabídka funkcí, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši nad oblastí aktivního okna, ke které se nabízené funkce vztahují.

 

 

Soubor: uvod_zakladni_terminologie.htm