4. část: Programování > Výrazový kalkulátor 

Operátory

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Operátory slouží podobně jako funkce k výpočtu hodnot z jiných zdrojových hodnot. Narozdíl od funkce, kterou lze vyvolat zápisem identifikátor_funkce(parametr1, parametr2...), se operátory obvykle používají způsobem výraz1 <operátor> výraz2 (tzv. binární operátor), případně <operátor> výraz (prefixový unární operátor).

Kromě toho výrazový systém podporuje několik speciálních operátorů s jiným způsobem zápisu. Jedná se o následující operátory:

konstruktor pole

konstruktor posloupnosti

podmíněný výraz

podmíněný výraz s výběrem

lambda-výraz

objektové volání funkce

 

Soubor: operatory_.htm