4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > operátory 

operátor !

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

operátor ! (reálné číslo) -> logická hodnota

Logická negace. Výsledkem operace je logická hodnota 1 (pravda), pokud argument je nulový (jedná se o nulové číslo nebo o logickou hodnotu nepravda). Pokud je argument nenulový nebo obsahuje logickou hodnotu pravda, výsledkem logické negace je hodnota 0 (nepravda). Pokud je parametrem operátoru řetězec, je výsledkem hodnota 1 (pravda), když tento řetězec je prázdný.

Příklad: !10 = 0, !0 = 1, !"ahoj" = 0

 

Soubor: ClogNotN.htm