4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > operátory 

operátor !=

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

operátor != (libovolný typ, libovolný typ) -> logická hodnota

Rovnost / nerovnost. Operátor == (rovnost) vrátí logickou hodnotu 1 (pravda), pokud operandy na obou stranách jsou stejného typu a jsou shodné. Operátor != (nerovnost) vrací vždy opačnou logickou hodnotu než operátor ==.

Upozornění: z této definice rovnosti vyplývá, že pokud například na jedné straně porovnání stojí text "300" a na druhé straně číslo 300, operátor == vrátí logickou hodnotu nepravda, přestože text na levé straně je shodný s textovou reprezentací čísla na pravé straně. Pokud chcete porovnávat hodnoty různých typů, převeďte je nejprve na společný typ, například pomocí funkce text.

 

Soubor: CneVV.htm