4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > q 

qnumber

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

qnumber (řetězec parametr) -> reálné číslo

Funkce vrátí číselnou hodnotu zadaného parametru aktuálního webového dotazu. Parametry dotazu tvoří část URI za znakem ? (otazník); jedná se o posloupnost ve formátu klíč=hodnota&klíč=hodnota&... Klíče udávají názvy parametrů, za rovnítkem následuje vždy hodnota příslušného parametru. Pokud aktuální dotaz neobsahuje zadaný parametr nebo jeho obsahem není číslo, funkce vrátí hodnotu null.

 

Soubor: CqnumberS.htm