4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > q 

qnumber

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

qnumber (řetězec parametr, reálné číslo min, reálné číslo max, reálné číslo výchozí) -> reálné číslo

Funkce vrátí číselnou hodnotu zadaného parametru aktuálního webového dotazu. Parametry dotazu tvoří část URI za znakem ? (otazník); jedná se o posloupnost ve formátu klíč=hodnota&klíč=hodnota&... Klíče udávají názvy parametrů, za rovnítkem následuje vždy hodnota příslušného parametru.

Pokud aktuální dotaz neobsahuje zadaný parametr nebo jeho obsahem není číslo, funkce vrátí hodnotu výchozí. Pokud je nalezené číslo platné, omezí se zároveň do mezí daných hodnotami [min... max] (je-li hodnota menší, než min, použije se místo ní hodnota min, obdobně pokud je větší než max, použije se hodnota max).

 

Soubor: CqnumberSNNN.htm