4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > q 

querypage

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

querypage (celé číslo začátek, celé číslo počet, lambda-výraz) -> řetězec

Funkce vytvoří jednu stránku výpisu dat pro aktuální webový dotaz. Parametr začátek udává index prvního řádku, který se má na stránce zobrazit, parametr počet počet řádků. Funkce projde zadaný rozsah řádků, pro každý řádek nastaví do proměnných kalkulátoru hodnoty datových sloupců tématu v tomto řádku a provede výpočet lambda-výrazu. Funkce očekává, že výsledkem tohoto výrazu je text, a vrátí jako svůj výsledek spojení těchto textů přes všechny zpracované řádky.

 

Soubor: CquerypageNNC.htm