4. část: Programování > Výrazový kalkulátor > Abecední seznam funkcí > q 

querypage

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

querypage (celé číslo začátek, celé číslo počet, lambda-výraz, řetězec řazení) -> řetězec

Funkce vytvoří jednu stránku výpisu dat pro aktuální webový dotaz. Parametr začátek udává index prvního řádku, který se má na stránce zobrazit, parametr počet počet řádků; parametr řazení určuje datový sloupec, podle kterého se má výpis seřadit (pokud je řetězec uvozen znakem '-' (minus), seřadí se seznam sestupně, jinak vzestupně). Funkce projde zadaný rozsah řádků, pro každý řádek nastaví do proměnných kalkulátoru hodnoty datových sloupců tématu v tomto řádku a provede výpočet lambda-výrazu. Funkce očekává, že výsledkem tohoto výrazu je text, a vrátí jako svůj výsledek spojení těchto textů přes všechny zpracované řádky.

 

Soubor: CquerypageNNCS.htm