2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Internet 

Spustit / zastavit server

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_server Ctrl+I

Funkce vypne nebo zapne internetový server pro aktuální mapový projekt. Pokud je internetový server aktivní, pracuje WebMap jako HTTP server a na zvoleném portu přijímá požadavky na mapové prezentace. Číslo portu serveru lze nastavit v dialogu Vlastnosti projektu.

Vestavěný webový server ke své činnosti nevyžaduje instalaci knihovny isapi.dll a IIS. V případě přímého připojování k serveru lze použít URL např. http://localhost:1571/. Interní http server je schopen obsluhovat více projektů současně.

Pro běh více projektů lze použít dvě metody:

1.Každý projekt má svůj vlastní port, jednotlivé projekty se volají přes tento port
např.: http://localhost:1571/, http://localhost:1572/ atd.

2.Různé projekty lze provozovat na stejném portu, volaný projekt le odlišen jménem ve volané adrese např.: http://localhost:1571/projekt1, http://localhost:1571/projekt2 atd.

WebMap může fungovat jako běžný WWW server, kdy za domovký adresář serveru (ROOT) je považován adresář definovaný ve Vlastnostech projektu jako publikační složka.

V počítačové terminologii znamená localhost odkaz na právě používaný počítač, kdy prohlížeč komunikuje s místním strojem jako se vzdáleným serverem.V některých kombinacích operačních systémů a prohlížečů je název localhost blokován a odkaz na server nefunguje. V takovém případě lze použít IP adresu 127.0.0.1 vyhrazenou pro tento typ komunikace.

 

Soubor: projekt_internet_spustit_zastavit_server.htm