2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Webový server

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_04webserver

Složky souborů pro web:

but_slozka

definice určuje adresář pro umístění souborů, které mají být mapovým serverem zprostředkovány koncovým www uživatelům. Definice může obsahovat více složek na pevných discích serveru, jednotlivé složky je nutno oddělovat středníkem. Pokud složka nemá určený disk nebo sířové umístění je nazev složky vztažen relativně k umístění souboru projektu wm3.

Autentikace ve stromu:

 

server požaduje přihlášení uživatele při zobrazení stromu map.

Vždy požadovat přihlášení

pole_x

v případě projektů s omezením uživatelských práv WebMap při libovolném webovém dotazu (na mapový strom, mapu atd.) vždy požaduje od webového klienta (prohlížeče) autentizaci, t.j. zadání platného uživatelského jména a hesla. Pokud je volba vypnutá, uživatelské jméno a heslo je požadováno až při výběru mapy, která není veřejně přístupná.

Autentikační doména:

 

textový řetězec, kterým je označen webový server. Zpravidla tento řetězec je zobrazen v dialogovém okně pro přihlášení uživatele k zabezpečenému serveru (IE, Mozzila). Nastavení se využívá k rozlišení více zabezpečených webových serverů na stejné IP adrese.

TXP/IP port:

 

Číslo vnitřního komunikačního portu, je použit jako port webového serveru komunikujícího s klientem nebo publikační službou (IIS, Apache apod.)

Kód apletu:

but_sipka_dolu_red

identifikátor jednoho z vestavěných apletů WebMap nebo URL souboru jar obsahujícího kód apletu (v případě jar souboru lze použít rozšířenou syntaxi soubor.jar@název_třídy, kde název_třídy je identifikátor hlavní třídy apletu v jazyce Java).

Dotaz max. řádků:

 

Maximální počet řádků, které smí server odpovědět na vyhledávací dotaz. Hodnota představuje mez pro velikost "okna" pro stránkové zobrazení výsledku dotazu. Pokud není hodnota zadána, předpokládá se implicitní hodnota 100.

Význam hodnoty je převážně bezpečnostní; slouží k odražení útoků hackerů, kteří by se mohli pokusit narušit systém zadáním nepřiměřeného požadavku na počet vrácených záznamů (např. několik stovek milionů).

Kvalita obrázků:

 

hodnota nastavuje výchozí kvalitu obrázků, které server generuje pro koncového klienta.

PDF - DPI map:

 

hodnota nastavuje výchozí kvalitu výstupních tiskových PDF sestav.

Podpora rozhraní VERA

 

 

Parcely:

but_slozka

označení tématu, které definuje parcely (např. tabulka PARCELY po importu VFK souboru).

Budovy:

but_slozka

označení tématu, které definuje budovy (např. tabulka BUDOVY po importu VFK souboru).

Hranice:

but_slozka

označení tématu, které definuje hranice parcel (např. tabulka HRANICE_PARCEL po importu VFK souboru).

Výchozí ikony v legendě

 

 

Rastry:

 

definuje grafický symbol, který se zobrazuje v legendě pro rastrové vrstvy.

Skupina:

 

definuje grafický symbol, který se zobrazuje v legendě pro vektorové vrstvy.

Poskytovat běžné soubory

pole_x

dovoluje poskytovat soubory umístěné v publikační složce pomocí protokolu http. Pokud není povoleno je obsah publikační složky je neveřejný

Ignorovat chybějící soubory

pole_x

není indikována chyba, pokud ve vykreslované mapě např. není dostupná některá z vrstev.

Spouštět WebMap na liště

pole_x

v případě, že WebMap je spuštěn na konzoli serveru jako aplikace v serverovém módu, není spuštěno hlavní okno WebMap editoru, ale aplikace je minimalizována na liště procesů OS.

Detailní popis při chybě

pole_x

pokud WebMap při zpracování HTTP požadavku narazí na chybu a tento přepínač je aktivní, vrátí server webovou stránku s popisem chyby a podrobným výpisem všech parametrů URI a HTTP hlaviček, které server obdržel jako součást chybného požadavku.

 

Soubor: projekt_nastaveni_webovy_server.htm