2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Definice metadat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_meta_definice Ctrl+D

Okno umožňuje definovat stromovou strukturu uživatelských popisných údajů (metadat), připojit k metadatům uživatelské popisy a definovat jejich datové typy a další vlastnosti.

metadata_definice

Dialog je rozdělen do tří částí.

Knihovna

metadata_definice_panel_knihovna

V levé horní části se zadává v jaké knihovně (souboru) budou definice metadat uloženy a jsou případně označeny knihovny (sloupec: Změna) s neuloženými daty. Definice metadat lze ukládat v rámci projektu, ale v případě přenosu dat mezi různými projekty je vhodnější založit samostatné tématické knihovny v souborech <název_knihovny.wml>.

Správa souborů knihoven je přístupná buď z menu: Knihovny, nebo z lokální nabídky (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru rámečku):

metadata_definice_m_knihovny

Zdroj / Identifikátor

metadata_definice_panel_zdroj

V rámečku v levé dolní části se v rámci jedné knihovny (sloupec: Zdroj) editují skupiny definicí metadat v uložené v této knihovně (sloupec: Identifikátor). I zde jsou funkce pro přidávání, mazání a editování přístupné buď z menu: Metadata, nebo z lokální nabídky:

metadata_definice_m_metadata

V rámečku na pravé straně je možné zakládat a upravovat ve stromové struktuře definice typů metadat. Potřebné funkce jsou v lokální nabídce (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru rámečku).

metadata_definice_mk

Pro zadávání nebo úpravu parametrů typu metadat se aktivuje tento dialog:

metadata_definice_parametry

Identifikátor:

 

systémový řetězec označující typ nebo složku metadat

Popis:

 

textový uživatelský popis typu metadat

Datový typ:

but_sipka_dolu

datový typ metadat. Prázdná hodnota udává, že se nejedná o konečná metadata, ale o složku

Výčtový typ:

but_sipka_dolu

neprázdná hodnota udává identifikátor číselníku definujícího povolené hodnoty příslušného metadata. V případě editace se namísto běžného editoru textu, čísla nebo data otevře výběrový seznam obsahující dostupné položky z příslušného číselníku

Výchozí hodnota:

 

odnota, která se při vytváření nového záznamu v editoru metadat nabídne jako automatická předvolba hodnoty metadat

Povinná

pole_x

pokud je záznam o metadatech přítomen, nesmí obsahovat prázdnou hodnotu. Editor metadat v takovém případě nedovolí potvrdit editaci, pokud není hodnota metadat zadána (označení: !)

Násobné hodnoty

pole_x

editor umožňuje zadat pro daný typ metadat více záznamů obsahujících různé hodnoty (označení: *)

Editor dlouhých textů

pole_x

položka textového typu obsahuje víceřádkový text, pro který se otevře větší editační okno s odstavcovým editorem; u běžných metadat typu text se pro editaci používá jednořádkový editor textů jako v běžných dialogových oknech

Skrýt hodnoty

pole_x

skrýt ve stromu metadat metadata tohoto typu

Zakázat podstrom

pole_x

(dočasně) potlačit použití příslušného záznamu o typu metadat; uzly s tímto příznakem se ve stromě definujícím strukturu metadat ignorují; například při změně datového typu nebo jiné vlastnosti určitého typu metadat lze původní definici z archivních důvodů ve stromě ponechat a označit ji tímto příznakem jako neaktuální, namísto ní se bude při práci s metadaty používat nová (jiná) definice

Maska využití

 

příznaky, zda se tento typ metadat týká projektu, mapového okna, tématu nebo veřejného sloupce tématu

Všechny objekty

pole_x

 

Projekt

pole_x

 

Vrstvy legendy

pole_x

 

Mapové uzly

pole_x

 

Mapová témata

pole_x

 

 

but_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

Další informace: Metadata obecně
Definice formátu metadat
Načtení metadat
Uložení metadat

 

Soubor: projekt_nastaveni_definice_metadat.htm