2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Formáty metadat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_meta_format Ctrl+F

Okno pro editaci formátů metadat umožňuje definovat formáty pro export a import uživatelských i základních vestavěných metadat objektů WebMapu. Jako u šablon nebo stromů typů metadat každý formát metadat je opatřen identifikátorem a může být uložen buď uvnitř projektu, nebo v samostatné knihovně.

V editoru formátů metadat se každý uzel stromu definujícího formát označuje jako pravidlo. Pravidlo definuje, jakým způsobem se má export respektive import v daném místě stromu zachovat.

metadata_format

Dialog je rozdělen do tří částí.

Knihovna

metadata_definice_panel_knihovna

V levé horní části se zadává v jaké knihovně (souboru) budou formáty metadat uloženy a jsou případně označeny knihovny s neuloženými daty (sloupec: Změna). Formáty metadat lze ukládat v rámci projektu, ale v případě přenosu dat mezi různými projekty je vhodnější založit samostatné tématické knihovny v souborech <název_knihovny.wfl>.

Správa souborů knihoven je přístupná buď z menu: Knihovny, nebo z lokální nabídky (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru rámečku):

metadata_definice_m_knihovny

Název formátu / Zdroj

metadata_format_panel_zdroj

V rámečku v levé dolní části se v rámci jedné knihovny (sloupec: Název formátu) editují skupiny definicí formátů metadat (sloupec: zdroj). I zde jsou funkce pro přidávání, mazání a editování přístupné buď z menu: Formáty, nebo z lokální nabídky:

metadata_format_zdroj_mk

V rámečku na pravé straně je možné zakládat a upravovat ve stromové struktuře formáty metadat. Potřebné funkce jsou v lokální nabídce (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru rámečku).

metadata_format_mk

Pro zadávání nebo úpravu parametrů typu metadat se aktivuje tento dialog:

metadata_format_parametry

Typ pravidla:

but_sipka_dolu

 

tag

 

definuje přímo název tagu pro export resp. import a případně cestu typu metadat, který se má propojit s textovým obsahem tohoto tagu. V případě exportu se pak vytvoří výstup typu <tag>hodnota daného typu metadat</tag>, import naopak obsah tagu do daného typu metadat načte.

atribut

 

definuje atribut tagu a jeho propojení s určitým typem metadat. Na výstupu pak bude <tag atribut="hodnota metadat atributu">hodnota metadat tagu</tag>

podřízený formát

 

do stromu se na tomto místě dosadí jiný formát metadat se zadaným identifikátorem. Tímto způsobem lze u složitějších formátů metadat vytvářet "procedury" zpracovávající resp. generující určitou část xml stromu

xml metaspojení

 

přesměruje export nebo import do zadaného souboru xml. Lze využít například tehdy, pokud je zadáním pro každé mapové okno nebo každé téma vygenerovat nebo naimportovat samostatný xml soubor

množinové metaspojení

 

přesměruje export nebo import do datové množiny jednoho z typů podporovaných WebMapem, v současné verzi je podporován formát dbf (generování / načítání souboru dbf) a sql (generování / načítání databázové tabulky).

podřízené mapové okno

 

toto pravidlo se používá tehdy, pokud chcete v xml souboru promítnout stromovou strukturu stromu mapových oken do stromové struktury xml (stromovou strukturu mapových oken v xml souboru má například WMS u metadatového popisu služby GetCapabilities)

Název prvku:

 

 

Popis pravidla:

 

 

 

but_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

Připojení dat tagu

 

 

Typ:

but_sipka_dolu

 

Ignorovat velká:

 

 

Identifikátor:

 

 

Dekód. (X):

 

 

Zakód. (X):

 

 

Poznámka:

 

 

Další informace: Metadata obecně
Definice typu metadat
Načtení metadat
Uložení metadat

 

Soubor: projekt_nastaveni_formaty_metadat.htm