2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nástroje 

SDE obrázky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zobrazuje seznam dostupných rastrových vrstev uložených v připojené databázi ArcSDE.

sde_m

sde

Dialog pro založení nové rastrové vrstvy je aktivován lokálním menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru horní tabulky):

sde_mk

Pro novou rastrovou vrstvu lze definovat tyto parametry:

sde_rastry

Tabulka:

 

název vrstvy

Typ vrstvy

 

 

katalog

but_radio_1

 

mozaika

but_radio_1

 

Souřadnice

 

souřadnicový systém.

Rozsah (x min, x max, y min, y max )

 

rozsah vrstvy.

Standardní sloupce

 

povinné sloupce vrstvy SDE.

Uživatelské datové

 

další sloupce k vrstvě přidané uživatelem.

Seznam obrázků ve vrstvě

Dialog slouží

prohlížení stávajících obrázků

vkládání obrázků do již existujících vrstev

vkládání obrázků do nově založených vrstev

U rastrový vrstev typu CATALOG, tj. vrstva je tvořena jednotlivými obrázky (např. mapovými listy) je zobrazen výčet všech obrázků tvořící katalog. U rastrových vrstev typu MOZAIC je v seznamu vždy pouze jeden, bezešvý obrázek, který je v databázi uložen v přednastavené pyramidové struktuře, kde pro jednotlivá měřítka je obrázek vždy zobrazen v jiném rozlišení. U nově zakládaných vrstev typu mozaika je možno volit hloubku pyramidy. Vrstva typu MOZAIC je vždy tvořena pouze jedním obrázkem.

Dialog pro založení obrázku ve vrstvě je aktivován lokálním menu (kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru střední tabulky):

sde_obrazek_mk

Pro nově vložený obrázek lze definovat parametry:

sde_obrazek

Údaje v dolní části dialogu se vzdahují k vybranému řádku v tabulce.

Tabulka obrázků

 

 

Jméno

 

 

WF

 

 

Delta X

 

 

Delta Y

 

 

X krát

 

 

Y krát

 

 

Pyramida

 

počet vrstev pro odlišné rozlišení obrázku (aktivní podle volby typu rastrové vrstvy)

Přidat do mozaiky

pole_x_seda

(aktivní podle volby typu rastrové vrstvy)

Rozměr dlaždic

 

 

Průhledný

pole_x

příznak průhlednosti obrázku

Formát obrázku

but_sipka_dolu

všechny barvy (RGB), monochromní, 4 bity/pixel, 8 bitů/pixel

Komprese

but_sipka_dolu

JPG, LZ77, JPEG 2000

Interpolace

but_sipka_dolu

bilineární, bikubická, nejbližší soused

Uložit název obrázku do:

but_sipka_dolu

 

Vytvořit masku:

 

barva pro masku průhlednosti

Tolerance:

 

Přípustná odchylka v číselném zadání barvy pro masku (RGB).

Barevný mód:

but_sipka_dolu

barva, monochromní, inverzní mono, maska

Příklad definovaných obrázků typu Katalog se zobrazením náhledu.
Náhled obrázku lze zapínat/vypínat pomocí ikony +/- v lévem hormím okně náhledovky.

sde2

Přehled sloupců pro obrázek

Při importu obrázků lze kromě předdefinovaných systémových sloupců přidat vlastní datové sloupce pro uložení uživatelských informací.

Podmínka pro zobrazení

Pomocí definované podmínky, lze ovlivnit rozsah zobrazených rastrových obrázků v jedné vrstvě. Nastavení je prakticky využitelné pouze u rastrové vrstvy typu CATALOG, tj vrstva je tvořena jednotlivými obrázky (např. mapovými listy).

 

 

Soubor: projekt_nastroje_SDE_obrazky.htm