2. část: Práce s projektem > Rastrové podklady > menu: Edit 

Aktualizovat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_aktualizovat Ctrl+R

Funkce vyvolá generování rastrového snímku hrr ze sestavené kompozice zdrojových snímků. Po vyvolání funkce se nejprve zobrazí dialog Vlastnosti rastrové kompozice, ve kterém je možno nastavit vlastnosti vytvářeného snímku (výstupní cestu, rozlišení a barvu).

rastry_vlastnosti

Po zadání požadovaných vlastností snímku a ukončení dialogu tlačítkem [OK] se spustí optimalizační algoritmus pro tvorbu hrr snímku. Výpočet snímku může být v závislosti na počtu a velikosti zdrojových snímků a velikosti výstupního snímku i dost časově náročný. Během tvorby snímku se již vypočtená část snímku v editoru zobrazuje světle modrou barvou.

rastry_postup

Když tato modrá barva vyplní celou oblast snímku, je výpočet hotov. V editoru se automaticky aktivuje vytvořený soubor hrr jako rastrový podklad.

 

Postup generování je indikován ve stavovém řádku na dolním okraji okna:

rastry_info

 

Soubor: rastrove_podklady_aktualizovat.htm