2. část: Práce s projektem > Rastrové podklady > menu: Edit 

Vlastnosti rastrové kompozice

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Alt+Enter

Dialog slouží k nastavení vlastností vytvářeného rastrového snímku hrr. Je možno zadat cesty, ze kterých se mají načítat jednotlivé zdrojové snímky a vlastnosti výstupního souboru hrr.

rastry_vlastnosti

Složky s obrázky:

 

Složky se zdrojovými rastrovými snímky. Pokud chcete zadat více různých složek, oddělte je středníkem. Složky je třeba změnit při fyzickém přemístění zdrojových snímků na disku.

Výstupní soubor:

ico_otevrit

Cesta a název výstupního souboru hrr.

Název rastru:

 

Textový popis obrázku. Textový popis se umístí do legendy, pokud není v legendě zadán jiný název rastrového tématu.

Barva pozadí:

 

Barva pozadí obrázku. Barva pozadí se bude zobrazovat na těch místech obrázku, která buď nebyla osazena žádným zdrojovým obrázkem, nebo kde byly zdrojové pixely identifikovány jako průhledné (pokud je pro některé obrázky nastavena maska).

 

Pokud barvu pozadí vypnete, vytvoří se rastrový obrázek jako poloprůhledný. V tom případě má pak smysl obrázek v mapách klást i nad jiné mapové vrstvy, které částečně překryje.

Monochromní

pole_x

 

Mono-černá:

 

 

Rozlišení:

but_sipka_dolu

Rozlišení snímku udává míru detailu, která bude v hrr-snímku patrná. Pokud například letecké snímky oblasti 10 x 10 km převedeme do snímku hrr v rozlišení 8192 x 8192 pixelů, v nejjemnějším rozlišení bude jeden pixel snímku pokrývat plochu zhruba 1.2 m (10 000 / 8 192 ~ 1.2207).

Výstupní formát:

but_sipka_dolu

Metoda uložení a kvalita vytvářeného souboru. V případě uložení ve formátu JPEG lze zvolit kvalitu komprese; nižší kvalita způsobí větší rozmlžení ostrých přechodů ve snímku, vyšší kvalita má naopak za následek vytvoření delšího souboru hrr.

Odhad délky:

but_sipka_dolu

Odhad délky výstupního souboru hrr. Odhad délky závisí na kvalitě a rozlišení výstupního snímku.

Velikost cache:

but_sipka_dolu

 

Neprovádět barevnou interpolaci

pole_x

 

 

Soubor: rastrove_podklady_vlastnosti.htm