3. část: Publikace projektu > Konfigurace serverové instalace 

Konfigurace WebMap s publikací pomocí IIS

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pokud zvyklosti pro provoz serveru nedovolují provozovat mapovou službu pomocí integrovaného http serveru je možno využít konfigurace pomocí technologie ISAPI, která je podporována pro 32 a 64 bitovou platformu Microsoft IIS. Vlastní konektor je součástí programu WebMap a lze ho dle potřeby instalovat do publikační složky (menu: Internet | Instalace ISAPI). Internetový konektor isapi.dll je možno libovolně pojmenovat podle názvu projektu (např. projekt1.dll - vhodné v případě publikování více mapových služeb z jedné publikační složky). Internetový konektor v rámci serveru komunikuje s mapovou službou na zvoleném portu, vlastní publikace do sítě Internet je zprostředkována službou IIS.

Pro volání WebMapového projektu pomocí Internetového prohlížeče používáme adresu:

příklad: http://localhost/projekt1/isapi.dll.

Poznámka:

Projekt1 je název virtuálního adresáře, v adresáři musí být nainstalována příslušná knihovna DLL (isapi.dll). Tento virtuální adresář musí mít udělena příslušná práva (viz. Publikační složka pro IIS)

 

Soubor: server_ISS.htm