3. část: Publikace projektu > Konfigurace serverové instalace > Konfigurace webmap jako webový server 

Publikační složka

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Publikační složka definována ve vlastnostech projektu slouží jako výchozí adresář integrovaného http serveru. Server muže zprostředkovat zobrazení libovolného souboru, který je umístěn v této složce. Složka nevyžaduje žádná další nastavení a oprávnění

Publikační složkou se rozumí adresář, který je sdílený pro internetovou nebo intranetovou síť. Do této složky se umístí také soubory, na které jsou odkazy v projektu (HTML, grafické prvky a pod.). Adresářová struktura těchto souborů není omezena a řídí se pravidly obvyklými pro publikování informací pomocí Internetu.

Na obrázku je příklad konfiguraci složky pro Sdílení v síti WWW. Po nastavení sdílení složky je nutné také nastavit přístupová oprávnění pro Čtení a Zápis a oprávnění aplikací pro Spouštění (včetně skriptů).

Nebudou-li tato práva povolena nebude možné internetový konektor spustit.

internet_isapi_share

Dialog pro přidělování jednotlivých práv se liší dle jednotlivých druhů operačních systémů pro bližší informace je nutno prostudovat dokumentaci k OS.

 

Soubor: server_publikacni_slozka.htm