2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Internet 

Instalace ISAPI

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Funkce Instalace ISAPI nainstaluje knihovnu ISAPI do publikační složky, která byla definována ve Vlastnostech projektu. Potřebná verze ISAPI knihovny je obsažene v programu webmap.exe

Knihovna se do publikační složky zkopíruje s názvem projektu a koncovkou dll. V případě, že se instalace provádí bez otevřeného projektu, bude knihovně přiřazen název isapi.dll. Jméno knihovny je součástí URL adresy, kterou se volají mapové kompozice projektu z internetového prohlížeče. Soubor knihovny lze přejmenovat i ručně..

editor_m_internet_isapi1

 

Pro správnou konfiguraci internetového konektoru (isapi.dll) je nutné ve vlastnostech projektu definovat číslo portu. Zadané číslo komunikačního portu nesmí být shodné s portem jíné aplikace, projektu, firewallu a pod. Doporučujeme používat čísla od 1571, která nebývají obsazena existujícími službami operačního systému.

editor_m_internet_isapi2

Pro volání WebMapového projektu pomocí internetového prohlížeče je odkaz sestaven z adresy serveru, virtuálního adresáře projektu a názvu knihovny IDSAPI
např. http://adresa.serveru/projekt1/isapi.dll.

projekt1 je název virtuálního adresáře, v tomto adresáři musí být nainstalována příslušná knihovna DLL (isapi.dll). Tento virtuální adresář musí mít udělena příslušná přístupová práva pro síť WWW.

editor_m_internet_isapi3

Další informace: Konfigurace serverové instalace

 

 

Soubor: projekt_internet_instalace_ISAPI.htm