3. část: Publikace projektu > Konfigurace serverové instalace > Konfigurace webmap s publikací pomocí IIS 

Specifika nastaveni ISS 7

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pro úspěšné dokončení konfigurace IIS 7 je nutno ještě povolit ISAPI knihovnu. Základním předpokladem je, že je v IIS 7 nainstalována podporu ISAPI modulů. Tato podpora není součástí základní instalace IIS7 a správce serveru tuto instalaci musí před vlastní konfigurací provést. Úspěšná instalace je indikována v okně „Služby rolí“ v úvodním dialogu Správce serveru pro ISS.

internet_iss7_1

Nastavení se provádí v dialogu Správce počítače pro příslušný virtuální adresář a to volbou mapování obslužných rutin:

internet_iss7_2

Kde musíme pro každý isapi soubor přidat novou obslužnou rutinu

internet_iss7_3

internet_iss7_4

A pomocí volby „Omezení požadavku “ povolit spouštění skriptů

 

internet_iss7_5

internet_iss7_6

internet_iss7_7

 

Soubor: server_ISS_7.htm