3. část: Publikace projektu > Konfigurace serverové instalace > Konfigurace webmap s publikací pomocí IIS 

Konfigurace internetového konektoru

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Konfigurace internetového konektoru isapi.dll se provádí interaktivně pomocí internetového prohlížeče zadáním adresy:

http://jmeno_serveru/sdileny_adresar_projektu/isapi.dll?configure

 

editor_m_internet_isapi_konf1

Nezobrazí-li se tato konfigurační stránka internetového konektoru správně proveďtě tuto kontrolu:

kontrola zda je v adresáři nakopírován soubor isapi.dll

kontrola zda je adresář sdílen pro síť WWW

kontrola názvu ALIASU pro sdílení v síti WWW

kontrola vlastností adresáře sdíleného v síti WWW – musí být přiřazeno právo čtení, spouštění a skriptů.

Vlastní konfigurace internetového konektoru má tyto kroky

1.Zadejte heslo WISAPI (malá a velká písmena se nerozlišují) – toto heslo je přednastaveno autory, jeho změnu lze provést přepsáním v konfiguračním souboru isapi.cfg, který se vytvoří při uložení konfigurace nezadáte-li v instalačním dialogu jiné heslo, nebo dojde-li ke smazání konfiguračního souboru.

2.Nastavte potřebné číslo portu pro generátor v políčku Přidat generátor.

3.Po zapsání požadované hodnoty stiskněte tlačítko Vložit, provedlo-li se nastavení správně objeví se nový port nového generátoru v seznamu aktivních generátorů.

4.Pomocí tlačítka smazat u jednotlivých generátorů lze nepotřebné generátory odstranit.

5.Pomocí tlačítka vypnout/zapnout log soubor lze monitorovat činnost chodu konektoru logovacím souborem.

6.Každá změna konfigurace je okamžitě zapsána do konfiguračního souboru (samozřejmě za předpokladu, že máte správně vyplněno heslo).

Byla-li konfigurace provedena správně, zobrazí se při spuštění projektu přes internetový server po zadání adresy ve formátu:

http://jmeno_serveru/sdileny_adresar_projektu/isapi.dll

úvodní stránka projektu - Seznam map.

Při první instalaci systému doporučujeme nastavit nové heslo pro přístup ke konfiguraci vzdáleným uživatelem.

Jeden internetový konektor může obsluhovat více portů současně (každý port představuje jeden projekt ve WebMapu). Pro běh rozsáhlejších projektů však doporučujeme, aby pro každý projekt byl použit internetový konektor samostatně.

Na konfigurační stránce je k dispozici také základní statisktika o práci konektoru.

editor_m_internet_isapi_konf2

 

Soubor: server_konektor.htm