2. část: Práce s projektem > Doplňující dialogy 

Uložit mapu jako obrázek

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí dialogu můžete provést export mapy nebo tématu do rastrového obrázku ve standardním formátu jpg, bmp nebo do metasouboru Windows. Můžete zadat požadované rozlišení, měřítko a kvalitu (v případě rastru) vytvářeného obrázku. Kromě obrázku je možno uložit také osazení, textový soubor s příponou jgw obsahující koeficienty transformační matice pro přepočet obrázku ze souřadnicového systému rastru do souřadnic mapy. Obrázek s osazením je pak možno načíst do GIS systémů, jako je např. ArcView firmy ESRI, Inc. a podle souboru s osazením jej korektně zobrazit jako podklad vektorové mapy.

dialog_ulozit_obrazek

Měřítko

 

Výstupní měřítko rastrového obrázku.

Celá mapa

 

způsobí výpočet měřítka tak, aby se do výstupního obrázku vešel celý obrázek mapy (tématu),

Aktuální výřez

 

uloží tu část mapy, která byla před vyvoláním dialogu zobrazena v okně editoru.

Měřítko

 

do editačního pole lze napsat nebo vybrat z připojené nabídky požadované číselné měřítko ve formě poměru, např. 1:5000, nebo jako reálné číslo, např. 2e-4.

Pokud je volba aktivní, s obrázkem se zároveň uloží i soubor obsahující osazení, umožňující obrázek v jiných GIS systémech korektně přemapovat do souřadnicového systému vektorové mapy.

Rozměry (pixely) x y:

 

Šířka a výška obrázku v pixelech. Pokud změníte hodnotu v některém z těchto polí, velikost obrázku v milimetrech se automaticky přepočítá podle zde zadaných hodnot a zvoleného rozlišení.

Rozměry (mm) x y:

 

Šířka a výška obrázku v milimetrech. Pokud změníte hodnotu v některém z obou polí, automaticky se přepočte velikost obrázku v pixelech.

Rozlišení DPI:

 

Rozlišení obrázku v pixelech na palec. Rozlišení je důležité především tehdy, pokud obrázek hodláte později zahrnout do tištěného dokumentu. Zvolené rozlišení určuje šířku čar, velikost textů a symbolů v mapě. Při změně rozlišení se automaticky přepočítá šířka a výška obrázku v pixelech, aby zůstaly zachovány jeho rozměry v milimetrech.

Kvalita:

 

Kvalita výstupu. Rastrový formát jpeg umožňuje tímto způsobem volit mezi méně kvalitním obrázkem s vysokým kompresním poměrem (pokud záleží především na velikosti vytvářeného souboru) a kvalitnějším obrázkem s nižším kompresním poměrem (vytvářený soubor je delší).

Rozdělit

 

Volba umožňuje výstupní obrázek rozdělit na menší části a uložit je do oddělených obrazových souborů. Tento postup je potřebný například v situaci, kdy chcete vytvořit rastr velkých rozměrů (10^4-10^6 pixelů), který z technických důvodů nelze uložit do jediného souboru.

Rozměry dílu (pixely) x y:

 

Rozměry jednoho dílu (části obrázku, která bude zapsána do samostatného souboru) v pixelech. Rozměry dílu je vhodné zvolit podle požadavků nebo paměťových nároků software, který chcete použít k dalšímu zpracování vytvořených obrázků. Při změně velikosti dílu se automaticky přepočítá potřebný počet dílů podle požadované celkové velikosti obrázku.

Počet dílů x y:

 

Počet dílů (samostatně zapsaných obrázků) vedle sebe a pod sebou. Při změně hodnot se automaticky přepočítá velikost dílu podle požadované celkové velikosti obrázku.

Výstupní formát:

 

Formát pro uložení obrázku. Podporované formáty jsou:

JPG

 

standardní rastrový grafický formát, podporovaný mimo jiné všemi internetovými prohlížeči.

JPG+JGW

 

rastrový soubor JPG a soubor s osazením (JGW).

BMP

 

standardní rastrový grafický formát Windows.

EMF

 

metasoubor Windows.

EMF-alfa

 

metasoubor Windows. Všechny rastrové vrstry kromě rastrové vrstvy pod všemi ostatními vrstvami se vykreslí v plné sytosti. Za dodržení této podmínky se vektorové vrstvy přenesou do EMF vždy opět jako vektory; pokud je dovoleno prolínání rastru a mapy se zvolenou sytostí, je třeba cílový polotónový obrázek uložit do metasouboru jako rastr, takže nezůstanou zachovány údaje o vektorech.

EMF-rastry

 

metasoubor Windows bez rastrových vrstev.

WMF, WMF-alfa, WMF-rastry

 

obdobně jako v případě EMF-výstupů, pouze se výstup provádí do souboru ve formátu wmf (tzv. placeable metafile).

 

 

 

Tlačítko [OK] potvrdí zadané hodnoty. Dialog se ukončí a vyvolá se standardní dialog pro výběr souboru, ve kterém můžete zvolit složku a název, pod kterým se má obrázek uložit.

 

Soubor: Uloit_obrazek.htm