3. část: Publikace projektu > URI parametry > Formátovaný popis mapy > Popisy témat 

Popis legendy tématu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Za úvodním řádkem následují jednotlivé symboly legend a jejich popisy. Každá položka legendy je uvedena na jednom řádku ve tvaru:

[isapi.dll?<MIMG-symbol>|<text legendy>

Řádek začíná otevírací hranatou závorkou [. Za ní následuje URI popisující grafickou značku stylu legendy. Pokud klientská aplikace tento řetězec přímo pošle zpět na server jako dotaz, obdrží v odpověď patřičný obrázek.

<text legendy> je opět posledním údajem na řádku, takže není potřeba v něm žádné znaky překódovávat.

 

Soubor: uri_FTL_legenda.htm