3. část: Publikace projektu > URI parametry > Formátovaný popis mapy 

Popisy témat

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zbylá část formátované legendy obsahuje popisy jednotlivých témat mapy. Každé téma začíná hlavičkou, která se liší podle toho, zda jde o vektorové nebo rastrové téma; následují řádky popisující text a grafiku legendy a řádky definující data pro vyhledávání.

 

Soubor: uri_FTL_popis.htm