3. část: Publikace projektu > URI parametry > Formátovaný popis mapy 

Hlavička souboru

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záhlaví formátované legendy popisuje obecné vlastnosti mapy. Každý řádek záhlaví má formát $X=..., kde X je název proměnné a... je její hodnota. V současné verzi WebMapu jsou definovány tyto proměnné záhlaví:

Z: maximální měřítko zvětšení mapy (reálné číslo).

L, T, R, B: levý, dolní, pravý a horní okraj omezujícího obdélníku mapového pohledu ve fyzických souřadnicích (reálná čísla).

1: název mapy.

U: název logických jednotek mapy (text; implicitně m).

S: poměr mezi logickými a fyzickými jednotkami mapy (reálné číslo).

M: počet metrů na fyzickou jednotku mapy.

I: URL připojené informační stránky k mapovému pohledu (řetězec). Název jednotek, poměr logických a fyzických jednotek, počet metrů na fyzickou jednotku a URL informační stránky se zadává v dialogu Vlastnosti uzlu: záložka Ostatní.

 

Soubor: uri_FTL_hlavicka.htm