3. část: Publikace projektu > URI parametry 

GEN: Operace a jejich parametry

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Část URI za otazníkem definuje požadovanou operaci a její parametry. Dostupné operace jsou spolu s parametry popsány v následujícím textu. Název požadované operace odpovídá v URI hodnotě klíče GEN. Například dotaz

http://host.domain/project_folder/isapi.dll?GEN=ICO&ICON=plus

vrátí obrázek ikony: ico_apl_plus

Operace se dělí na dvě základní skupiny: obecné operace a operace s mapou.

 

Soubor: uri_operace_a_jejich_parametry.htm